CONEIX EL NOSTRE VENTALL DE PRODUCTES & SERVEIS

Enginyeria

Oferim serveis d’enginyeria de comunicacions dissenyant les xarxes i la seguretat per tal que doni resposta a les necessitats actuals, integrant-t’ho amb els sistemes existents i proporcionant la infrastructura que ho permeti; havent escollit els diferents productes pioners del mercat que lliguen amb la nostra visió i permeten, en conjunt, donar una solució global.

També realitzem consultoria i auditories tècniques per conèixer l’estat de la xarxa i poder fer una integració exitosa.

Suport

Proporcionem serveis de resolució d’incidències de xarxa multiplataforma crítiques i complexes amb temps de resposta àgils. Som altament eficients fruit dels nostres coneixements tècnics en diversos àmbits i de la nostra dilatada experiència.

També oferim suports de post producció i de manteniment per totes les integracions que realitzem, així com per infrastructures ja existents. Ho fem mitjançant una monitorització proactiva i revisions periòdiques.

Extreme

És una solució completa d’infrastructura d’accés de xarxa centrada en la mobilitat amb una arquitectura sense controlador WiFi, switches i routers d’oficina remota.

Per què l’hem escollit?

Perquè és una solució de WiFi professional amb un elevadíssim grau de configuració, més eficient que el model tradicional, totalment escalable, que separa el pla de control de la gestió, amb una única administració des d’un fins a milers d’equips distribuïts; ofereix visibilitat i seguretat a nivell 7 en l’accés, incorpora polítiques enfocades als usuaris i a les aplicacions i permet resoldre incidències complexes en remot.

Netskope

És un gestor d’apliacions en cloud (CASB) que permet descobrir, comprendre, moldejar i securitzar-les a temps real i a través de qualsevol lloc i plataforma.

Per què l’hem escollit?

Perquè avui en dia els usuaris estan utilitzant un conjunt d’aplicacions cloud desconegudes o no permeses des del departament IT (shadow IT) a través de les quals es produeix una fuga, intencionada o no, de la informació de l’empresa. Netskope, éssent un firewall distribuït, evita aquesta pèrdua de dades (DLP). Permet veure i gestionar qui i com en fa ús des de qualsevol localització, dispositiu i apliació. No es tracta de bloquejar apps sinó d’orientar i reeducar els usuaris per aquelles que siguin aprovades per l’empresa.

Fortinet

Es dedica al desenvolupament i la comercialització de software, dispositius i serveis de ciberseguretat com firewalls, antivirus, prevenció d’intrusions i seguretat en dispositius d’usuari, entre d’altres.

Per què l’hem escollit?

Fortinet presenta l’estratègia Securitydriven Networking que integra la infraestructura de xarxa i l’arquitectura de seguretat d’una organització, permetent que la xarxa escali i canviï sense comprometre la seguretat. Aquest punt de vista de pròxima generació és essencial per defensar, de forma eficaç, els entorns altament dinàmics amb els que ens trobem avui dia. No només en proporcionar una aplicació coherent als perímetres, altament flexibles en l’actualitat, sinó que també construir la seguretat a la propia xarxa.

Huawei

Huawei Technologies Co., Ltd. és una empresa privada multinacional xinesa d’alta tecnologia especialitzada en la investigació i desenvolupament, producció electrònica i màrqueting d’equipament de comunicacions. A més, proveu solucions de xarxes personalitzades per a operadors de la indústria de telecomunicacions

Per què l’hem escollit?

Perquè necessitem routers i switches d’alt rendiment pel core de la xarxa i del Data Center que alhora ens ofereixin una gestió centralitzada implementant arquitectures SDN i eines de traçabilitat de tràfic, que permeten saber què està passant a la nostra xarxa i minimitzin el temps de resolució d’incidències.

RTM

És una eina de monitorització de xarxa a temps real que proporciona una visió global gráfica intuitiva de l’estat de la infrastructura de comunicacions i alerta proactivament.

Per què l’hem desenvolupat?

Perquè trobàvem que faltava en el mercat una eina que ens oferís, a temps real, visibilitat intuïtiva de la infrastructura de comunicacions i que alhora fos molt personalitzable permetent-nos monitoritzar qualsevol plataforma i valor numèric. Amb l’enviament d’alertes també podem programar comportaments reactius així com generar alarmes dinàmiques basades en històrics.

LogRhythm

Companyia d’intel·ligència de seguretat independent que unifica un anàlisi a temps real de registres i alertes de seguretat (SIEM) generades a la xarxa i a partir d’aplicacions.

Per què l’hem escollit?

Perquè és necessària una eina de nova generació que centralitzi tots els registres (logs) i alertes dels elements de xarxa. Gràcies a aquesta visió centralitzada permet incorporar intel·ligència correlant els diferents successos, que aparentment no tenen relació, i orquestrar comportaments reactius o avançant-nos a problemes abans que aquests apareguin.

Good Technologies

Companyia que desenvolupa productes d’administració de dispositius mòbils en l’entorn empresarial (EMM) alhora que permet securitzar-ne aplicacions i dades.

Unify

Desenvolupa aplicacions orientades a negoci de comunicacions unificades, de Veu IP i eines potents, però alhora intuïtives, que integren diferents modes de comunicació.

Per què l’hem escollit?

Perquè són uns visionaris de les comunicacions unificades. Desapareix el concepte de telèfon fent que s’utilitzi qualsevol dispositiu com a eina col·laborativa i de presència. Unifica diferents modes de comunicació i ofereix desplegaments amb auto provisionament des d’una única plataforma de software en núvol.

Contacta amb nosaltres!

T'interessa contractar algun dels nostres productes i/o serveis?

Contacta amb nosaltres!