ELS NOSTRES CLIENTS

QUÈ DIUEN DE NOSALTRES

“MADCOMS: UN BON PARTNER TECNOLÒGIC”

El principal valor de Madcoms resideix el seu excepcional equip d’enginyers. El nivell i l’experiència li ha convertit en referent en telecomunicacions, tant en desenvolupament de nous projectes com en la resolució d’incidències impossibles. Destaco la capacitat de transmetre les solucions al client, de forma transparent i a un nivell tècnic que no dóna lloc a dubtes, transmet seguretat i confiança.
Marcelo Gallo - Telecoms and Networking Manager , Roca
Madcoms aporta el grau d’especialització i les solucions de monitorització que necessitàvem.
Accessible, ràpid, i eficient, Madcoms és un bon partner tecnològic per a la gestió de la nostra xarxa i la seva seguretat.

Toni Alà Rosique - IS&S Infrastructure Manager, Werfengroup