ASPECTES LEGALS

Madcoms Networks, SL, amb CIF B65952715 té domicili social a: Travessera de Gràcia 56, Àtic 1ª, 08006 Barcelona. Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 43.561, foli 83, fulla 432.263, inscripció 1ª

ACCÉS A LA PÀGINA WEB

Els continguts i serveis tenen com a finalitat exclusiva la difusió d’informació sobre les activitats desenvolupades, les solucions i els serveis prestats per MADCOMS. MADCOMS disposa de la infraestructura necessària per evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics però no es fa responsable dels potencials danys o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l’usuari quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I PROPIETAT INDUSTRIAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la pàgina web corresponen a MADCOMS, llevat que s’especifiqui el contrari. L’usuari podrà crear una còpia privada dels continguts únicament i exclusivament per al seu ús personal. Tot ús o explotació diferent de l’anterior precisarà una autorització prèvia.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’accés a la pàgina web o el seu ús no implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de MADCOMS. En el cas que MADCOMS sol·liciti dades personals, s’informa a l’usuari el què estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Així mateix s’informa que quan s’accedeix a la pàgina web o al utilitzar-la MADCOMS està en disposició de poder obtenir les següents dades de l’usuari: el seu tipus de navegador d’Internet i sistema operatiu, l’adreça IP des de la qual es connecta l’usuari i la data i hora de connexió. Com que algunes d’aquestes dades poden arribar a identificar l’usuari s’informa que seran tractades per MADCOMS amb la finalitat única i exclusiva de perfeccionar la seva connexió a la pàgina web.